Dyrevernalliansen politianmelder SalMar for brudd på dyrevelferdsloven etter at nær 130.000 laks døde i løpet av en halvtime i forbindelse med fjerning av lakselus.

I løpet av 26 minutter døde over 126.225 laks under avlusing ved et oppdrettsanlegg i november i fjor.

- Alvorlig tilfelle

Spesialinspektør og veterinær Aud Skrudland i Mattilsynet sa til Adresseavisen i begynnelsen av mars at hun ikke kjenner til en større enkelthendelse av massedød av laks enn denne.

– Dette er et veldig stort og alvorlig tilfelle av massedød. Hendelsen viser hvor stor risikoen er ved behandling av lakselus, sa hun. Ifølge oppdrettsselskapet Salmars egen rapport om hendelsen skyldtes den trolig at fisken ble overeksponert for hydrogenperoksid. De 126.255 laksene utgjorde over 300 tonn.

– Det er sterkt beklagelig at en slik hendelse oppstår. Fisken hadde god helsestatus, og avlusingen ble gjennomført med godt trent personell og overvåket av fiskehelsetjeneste, sier daglig leder Roger Bekken i Salmar.

Politianmelder

I dag skriver Adresseavisen av Mattilsynet skriver i sin konklusjon etter massedøden at legemiddel-kombinasjonen Salmar brukte må opphøre straks.

Dyrevernalliansen melder nå gjennom en pressemelding at de leverer politianmeldelse på hendelsen.

– Dette gjelder et svært høyt antall dyreliv, og de har trolig lidd en ekstremt smertefull død. Avlusningsmidlene vet vi forårsaker etseskader på gjellene til fiskene, og når midlene er ujevnt fordelt i vannet kan enkeltfisker bli utsatt for uvanlig høye konsentrasjoner. Dette er velkjent problematikk ved medikamentell avlusing, og er også noe Salmar bør ha god kjennskap til, mener kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

- Laks like beskyttet som kyr eller griser

Hun viser til at fisk er dyr som omfattes av dyrevelferdsloven § 2 første ledd.

- Loven skiller ikke mellom dyreartene som omfattes, og rettslig er derfor grov mishandling av fisk like alvorlig som tilsvarende mishandling av et dyr med høyere sosial status, for eksempel hund eller storfe. Som dyreeier har Salmar et ansvar for å sikre at all behandling foregår på en skånsom måte for fiskene. Fisk har like stort krav på beskyttelse mot lidelse etter loven som andre dyr. Hvilke konsekvenser ville det fått dersom en bonde var uaktsom og tok livet av 130.000 kyr eller griser, spør Kleveland.