I gårsdagens kommunereform-møte mellom Frøya, Hitra og Snillfjord ble ordene frieri, forlovelse og giftemål brukt av mange. Men selv med misjonssalen i Fillan som møtested, ble det etterhvert tydelig at det ikke er snakk om noen bibelsk korrekte ekteskapsinngåelser. Fortsatt skal flere parter prøves ut, og fortsatt ser man på muligheten for bigami: å gifte seg med flere.

Men det som kom helt tydelig fram, er at Frøya kommune frir til Hitra. Alle tre kommunene stilte med sine styringsgrupper/ arbeidsgrupper for kommunereformen. Samtlige av de politiske representantene fra Frøya var tydelige: Det er Hitra man vil og må slå seg sammen med. Og at det er dette alternativer, pluss eventuelt også Snillfjord (fortrinnsvis de ytre deler av Snillfjord), man ville prioritere å jobbe med.

- Må bli sterke nok

I første rekke var det ordfører Ole Haugen og Eldbjørg Broholm som understreket at Hitra ikke var klare til å bytte ringer med Frøya.

- Å forlove seg betyr at man bør la være å flørte med andre. Og jeg er ikke der, ennå, sa Broholm.

Ole Haugen hadde i sin innledning redegjort hvorfor han i den innledende fasen hadde orientert seg bredt, og ville se på en større kystkommune som gikk over dagens fylkesgrenser til Møre- og Romsdal.

- Dette er en reform også for fylkeskommunene, og vi ser konturene av et stor-Trøndelag der Nordmøre også kan bli en del. Da ser jeg også at den kystkommunen vi skal være en del av må være stor og robust nok, med kjøttverk til å oppnå noe. Jeg er ikke trygg på at vi kommunene som er her, vil bli sterke nok, sa Ole Haugen, som særlig pekte på at øyregioen kan være et for begrenset arbeidsmarked.

Han svarte også på spørsmålene fra Frøya om hvorfor han og Hitra ikke hadde svart tidligere på ønsket om at øyregionen må samsnakke seg.

- Jeg mener det blir feil å sette seg ned med en enkeltkommune når man fortsatt ser på et alternativ med opptil syv kommuner, sa Haugen.

Han vedgikk at retningsvalgene gjort i en del andre kommuner inne på fastlandet har satt en (foreløpig) stopp for en storkommune på kysten. Og at man nå var der at det var Frøya, Hitra og Snillfjord som snakket sammen.

- Blir sterke sammen

Mens Haugen og Broholm utrykte usikkerhet rundt at en kommune bestående av den nåværende "øyregionen" vil bli sterk nok, var det nettopp krafta i en samlet øykommune som ble framhevet av Frøyas representanter.

- Hitra og Frøya er like. Det er ingen lillebror og storebror. Vi kjemper om å ha de samme tilbudene. I dag kjemper vi ofte mot hverandre om tilbud. Sammen kan vi stå i lag om å sikre disse. Jeg tror vi har alt å vinne på å slå oss sammen. Og som region har vi alle muligheter. Jeg tror ikke vi er i stand til å se alle de mulighetene vi har samlet, sa Kristin Reppe Storø.

Snillfjord kan bli splittet opp

Flere av representantene fra Snillfjord uttrykte at de følte seg på sidelinja, særlig etter at deres nabokommuner på alle sider hadde gjort retningsvalg som satte deres kommune i en skvis. John Lernes (Aps ordførerkandidat) var den som var tydeligst på at det kan ligge an til at nåværende Snillfjord kommune kan bli splittet i tre, der den ytterste delen kan bli en del av øyregionen.

Alene mot reformen

Møtet mellom representanter fra de  tre kommunene var preget av en aksept for at det skal skje noe med kommunegrensene, og at det må jobbes for en kommune som ivaretar innbyggernes behov i framtida. Per Ervik fra Hitra Pensjonistparti var den eneste som markerte at han var imot hele kommunereformen, og sa at han vil ha kommunegrensene slik de er i dag.

- Kjør på med interkommunalt samarbeid, men la kommunegrensene være som de er, sa han.

Dag Willmann (Hitra Høyre) representerte det motsatte ytterpunktet:

- Hvis vi ikke engang klarer å få få slått sammen Hitra og Frøya, så har vi mislyktes. Da må vi satse på at storsamfunnet bruker de virkemidlene de har, og sørger for at det skjer, likevel.

Frøyaordfører Berit Flåmo understreket i sin avrunding at Frøya mener alvor i at kommunene må finne sammen.

- Jeg føler at vi har fridd her. Først og fremst til Hitra, men også til Snillfjord.

De tre kommune ble enige om å ha et nytt møte før sommerferien.