Lokalavisa har tidligere fortalt om fylkesrådmannens forslag om at påbygging til studiespesialisering kun skal gis som et tilbud ved Hitra videregående skole i framtida. Frøya og Hitra videregående skole har en avtale om at dette tilbudet skal alternere mellom skolene annenhvert år.

De to videregåendeskolene i øyregionen har etablert samarbeid innen flere områder, og har fordelt yrkesfagene seg i mellom, mens begge skolene tilbyr studiespesialisering.

Forslaget fra fylkesrådmannen om at påbygging bare skal gis på Hitra, kom etter at både Hitra og Frøya kommuner hadde gitt sin høringsuttalelse på fylkets skolebruksplan. I planen forslås det at de to øyskolene skal slås sammen med felles navn og skoleledelse, men med undervisningssted både på Sistranda og Fillan. Begge kommunene hadde støttet dette forslaget.

Fylkesrådmannens nye forslag fikk frøyaordfører Berit Flåmo til å reagere, og kommunestyret stilte seg i siste møte bak hennes nye uttalelse, der hun insistererer på at fylket ikke vedtar en skolebruksplan som sier at kun Hitra videregående skal gi tilbud om påbygging i øyregionen.

Felles skoleutvalg for Frøya og Hitra videregående skole behandlet saken i forrige uke, og der vedtok de en uttalelse om at påbygging skal alternere mellom de to skolene.