I forslaget til statsbudsjett vil regjeringen gi 7,5millioner kroner til utbygging av fiskerihavna på Siholmen.

-Dette synes jeg er veldig bra. Det betyr at vi får enstasjonær havn, som det er veldig stort behov for. Problemet i dag er at flerenyetablerte fiskere som har flyttet til Frøya ikke har plass til båtene ogbrukene sine. Noen har måttet flytte båten til Mausund for å få plass. Nå erdet opp til kommunen om de vil være med og satse på fiskerihavna, eller om devil bruke alle pengen på kulturhuset , sier Arild Holmen i Frøya fiskarlag.

Planen er at det skal legges ut flytebrygge i forlengelsenav eksisterende flytebrygge. Bak denne skal det fylles opp et område forfremtidig oppsetting av sjøhus. På flytebrygga skal det monteres strøm, vann ogei kran som vil lette arbeidet for fiskerne.

Om statsbudsjettet blir vedtatt i Stortinget i desember, kanarbeidet med fiskerihavna starte til neste år. Frøya kommune må dele påutgiftene med staten, og de har allerede allerede lagt sin andel inn ibudsjettet for neste år.

- Det er allerede inn i økonomiplanen for 2013. Det erfryktelig viktig å utvikle en bedre fiskerihavn på Sistranda, og dette er en gladnyhet for fiskerne i hele øyregionen. Fiskerinæringen iøyregionen er en gammel næring, og vi ser at det er flere ungdommer som satserpå fiskeriyrket. At vi har tro på at det er en fremtid for fiskerinæringen,sammen med havbruksnæringen, synliggjøres nå i statsbudsjettet. Vi håper atdenne havna kan bli et knutepunkt for fiskerne og at de kan lage seg et miljø der,sier ordfører Berit Flåmo.

- Dette var svært, sier saksbehandler i kommunen, HedleyIversen,som har utarbeidet søknaden i samarbeide med fiskarlaget.

- Det var en godt utarbeidet søknad, og jeg var sikker på atden vil gå gjennom. Nå trenger ikke fiskerne ha båten hjemme lenger. Om mandriver fiske på Tarvahavet så kan båten ha base på Sistranda, mens fiskeren kankjøre med bil fra heimplassen. Det betyr innsparing av både tid og penger, sierIversen.