I dag skrev rektor Bjørnar Johansen og ordfører Berit Flåmo under på intensjonsavtalen med Havforskingsinstituttet. Det er en trepartsavtale mellom Frøya videregående, Frøya kommune og forskingsinstituttet.

Havforskingsinstituttet ønsker å bygge seg opp i Midt-Norge, og det skal skje på Frøya. Havforskingsinstituttet er det største marine forskingsmiljøet i Norge, med 700 ansatte. Hovedkontoret er i Bergen, men de har stasjoner flere steder langs kysten. Men inntil nå har de ikke hatt noe i Midt-Norge.

Oceanografisk stasjon

Avtalen som nå ble skrevet under, viser at instituttet vil bygge opp en oceanografisk stasjon i løpet av inneværende skoleår.

- Allerede i høst vil elever på skolen ta prøver på oppdrag for dem, sier rektor Bjørnar Johansen.

I avtalen heter det at man i oppstarten skal «foreta målinger av temperatur, saltholdighet og tetthet i ulike dyp..» Videre vil man jobbe blant annet med:

-  problemer rundt fiskevelferd i oppdrettsanlegg

- leppefiskens dødelighet i merdene

-  prøvetaking på kamskjell

- følge opp kartlegging av gyteområdene for torsk.

Innenfor disse områdene vil skolen være involvert, og skolen vil ha tilgang på de data som samles inn, og bruke det i undervisningssammenheng.

Stort behov for høyere utdanning

Bjørnar Johansen mener at en slik avtale er svært viktig for oppbygingen av et blått kompetansesenter på Frøya.

- Havbruket har såvidt begynt, og det trengs kompetanse i alle ledd skal vi utvikle den framover. Uansett hva man skal holde på med innenfor de blå næringene, trengs det høyere utdanning, sier Johansen.

Bevisstgjøring av de unge

Men for å kunne bevisstgjøre den oppvoksende slekt rundt de mange mulighetene innen havbruk og beslektede næringer nå også grunnskolen engasjeres. Derfor er også Frøya kommune en avtalepart i det som nå skjer.

- Vi har ikke vært flinke nok til å fortelle ungene våre hva havbruk er, og hvilke muligheter vi har her ute, sier Berit Flåmo.

Konkret samarbeider kommunen og den videregående skolen allerede om utviklingen av det såkalte newtonrommet, og grunnskolen skal nyte godt av det som skjer rundt videregående og utviklingen av ett blått kompetansesenter.

Bjørnar Johansen peker på at flere forskingsmiljøer følger med på hva som nå skjer på Frøya, og at det gjerne er forskingsmiljøene selv som inviterer seg, og ikke omvendt. Han er trygg på at det vil bli etablert et såkalt «forskingskluster» på Frøya om kort tid. Men ønsker ikke å si noe om hvor fort man har et forskermiljø fysisk stasjonert på Frøya.

- Det skal jeg si mer om når noen flere papirer er underskrevet, sier han.