Det var i sommer den utenlandske mannen, som nå er bosatt på Frøya,  var på Frøyafestivalen sammen med en kamerat.

De ankom i bil og parkerte denne på en gressplen ved festivalområdet. Deretter ble det drukket øl og likør.

Hadde ikke planer om å kjøre

Tiltalte og kameraten hadde planlagt å la bilen bli stående der den var parkert når festivalen var slutt. Siktede hadde avtalt med sin kone om at hun skulle komme og hente dem.

Det var kaldt da festivalen sluttet, så siktede og kameraten satte seg i bilen. Tiden gikk uten at kona kom. Tiltalte prøvde å ringe til kona, men hun svarte ikke.

Siktede bestemte seg for å snu bilen for å kunne se når kona kom. Han startet den. Bilen sto imidlertid i en fordypning og var vanskelig å få opp og det ble noe bråk. Siktede kjørte ca. 2-3 meter før politiet kom.

Rusmiddelundersøkelsen viser at siktede om lag en time etter kjøringen hadde en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,71 promille.

Høypromille

Mannen ga i retten en uforbeholden tilståelse.

I medhold av vegtrafikkloven skal det for alkoholkonsentrasjoner i blodet på mer enn 1,5 promille, såkalt høypromille, som regel reageres med både bot og ubetinget fengsel.

I skjerpende retning vektlegges i denne saken den betydelige påvirkningsgraden samt at kjøringen fant sted på et område i tilknytning til et trafikkert festivalområde.

I formildende retning legger retten til grunn at siktede førte bilen kun få meter, og at han ikke hadde hatt til hensikt å kjøre.

Retten kjenner ikke til at siktede tidligere er domfelt for promillekjøring.

Fengsel og bot

Når det gjelder tap av førerrett i Norge, har siktede har forklart at han har sterkt behov for førerkortet.

Slik retten ser det vil ikke tapet av føreretten føre til en spesielt vanskeligere situasjon for siktede enn andre i en tilsvarende situasjon. Retten finner at hensynet til likebehandling og trafikksikkerheten her må veie tyngst, og finner etter dette at siktede skal fradømmes retten til å føre motorvogn i Norge for en periode på 2 år.

I tillegg ble dommen fastsatt til fengsel i 21 dager samt en bot på 25.000 kroner.