På initiativ fra ordføreren i Sunndal kommune, har Hitraformannskap vedtatt å gi 5.000 kroner til de sultrammede på Afrikas horn.

Innsamlingskampanjener en landsdekkende ordførerstafett som har som mål å samle inn penger til desom trenger det mest. 12,4 millioner mennesker er i akutt behov for mat og vanni Somalia, Etiopia, Kenya, Uganda, Djibouti og Eritrea. 3,2 millioner av dissetrenger akutt livreddende nødhjelp.