Håper "Åsted Norge" kan bidra til å oppklare tyveriraidene