Disse unge elevene med blant annet Tore Strømøy utgjorde 2. og 3. klasse ved Stølan skole i skoleåret 1969/70.

Rekke til venstre: Brita Stølan, Lillian Søreng, Mona Tronstad og Trude Merete Iversen.

Midterste rekke: Heidi Kløven, Vivi Inderøy, Ann Julie Reppe og Torbjørn Reppe.

Vindusrekka: Harald Teigås, Tore Strømøy , Viktor Moen, Odd Hermann Oksvold og Bjarne Inderøy. Bildet er utlånt av Petter J. Pettersen og eies av Stølan kretslag.