Fylkesmannens tilrådning om å slå sammen Hitra og Frøya til én kommune, var opp til diskusjon i Hitra formannskap tirsdag. Spørsmålet var om det er Hitra eller Frøya som skal ta initiativet til en ny dialog om sammenslåing.

- Etter min mening har jeg et klart mandat fra kommunestyret, og det er at vi skal slå oss sammen med deler av Snillfjord kommune. Men så har det skjedd ting etterpå. Betyr fylkesmannens tilrådning at Hitra kommune må gjøre en ny utredning. Slik jeg vurderer det så er det ikke opp til Hitra å ta initiativ til ny dialog med Frøya. Mener dere at jeg skal ta et slikt initiativ, spurte ordfører Ole Haugen, som la til at Frøya-ordfører Berit Flåmo har forsøkt å ringe, uten at Haugen foreløpig har ringt tilbake.

- Frøya må ta initiativet

- Har fylkesmannen sagt at de skal bestemme, eller er det opp til kommunene å bestemme, spurte Tom Skare(FrP) tilbake.

- De sa at kan være med på nye møter, for å veilede hvis det er ønskelig. Men det er ikke noe nytt, sa Haugen.

Per Ervik (Pp) mente øvrige myndigheter må gripe inn.

- For det første er jeg i mot kommunesammenslåing. Men faktum er at Frøya hoppet av før intensjonsavtalen ble vedtatt. Jeg mener derfor at Frøya må ta initiativet til nye samtaler. Og det vil være plassering av kommunesenteret det kommer an på. Da mener jeg at overordnede makter må gripe inn og bestemme hvor kommunesenteret skal ligge, mente Per Ervik (Pp).

Han henviser til at det var Frøya som trakk seg fra forhandlingene, og vedtok at de ville stå alene.

- Opp til oss å bestemme

- Jeg mener vi har sagt vårt, og at kommunene fremdeles er selvstendige juridiske enheter. Det betyr at det er opp til oss å bestemme. Vi skal ikke si nei til videre samtaler, men vi må forholde oss til det kommunestyret har vedtatt, mente Lars Peder Hammerstad (Sp), som er i mot sammenslåing.

- Jeg mener ballen ligger hos Frøya. Hvis de kommer på banen, så skal vi ta samtalen, og eventuelt ta saken tilbake til kommunestyret hvis det kommer frem noe nytt, mente varaordfører Eldbjørg Broholm (Ap).

- Jeg er i utgangspunktet positiv til sammenslåing. Men jeg mener det er naturlig at Frøya kommune tar utspillet, og at Fylkesmannen er veileder i en videre prosess. Vi kan ikke gå til Frøya for å få til en dialog, når det er de som ha avvist oss, mente Skare.