Advarte mot at flere forsinkelser vil få konsekvenser for rådmannen, men vil ikke si hva det egentlig betyr.

Det var i fellesmøtet mellom formannskapet og oppvekstkomiteen onsdag, at det ble sagt at det vil få konsekvenser for rådmannen dersom det blir ytterligere forsinkelser eller overskridelser i barnehageutbyggingen. Da var politikerne samlet for å behandle en tilleggsbevilgning på 12,3 millioner kroner, til renovering av den eksisterende Fillan barnehage.

Ordfører Ole Haugen gjentok det samme i kommunestyrets behandling av saken torsdag. Da endte det opp med at kommunestyret reduserte bevilgningen til 10 millioner kroner. Men på vilkår av at rammene holdes, og at renoveringen er ferdig innen 31. desember i år.

Ny: Slik kan Fillan barnehage med uteområder se ut etter nybygg og renovering.

- Må forstå hvor grensene går

- Denne saken har medført ganske hard ordbruk fra denne talerstolen tidligere, og fra undertegnede. Det har sammenheng med frustrasjonen som har bygget seg opp i forhold til den politiske velviljen for å komme i mål med et forbedret barnehagetilbud i kommunen vår. Vi hadde til og med et ekstraordinært kommunestyremøte for å avklare saken, for snart to år siden. Der vi mot all normal prosedyre startet med å ha et møte med alle ansatte i barnehagen, fordi vi anså det som viktig at flest mulig hadde eierskap til det som ble løsningen. Så gikk det et halvår, og vi fikk høre at det jobbes med en helt annen konseptløsning enn det vi hadde blitt enig med dem om, og som kommunestyret hadde blitt enige om. Ganske enestående. Jeg ser det som leder for forsamlingen, at vi underveis, og kanskje enda i dag, er helt på knivseggen med å bruke ord som kanskje kan ha eller vil få uønskede konsekvenser. Derfor sa jeg i formannskapet i går, i forhold til flertallsforslaget fra formannskapet, at hvis rådmannen nå ikke forstår hvor grensene går hen, med de rammene som nå er gitt, er jeg redd for at språkbruken i neste omgang ikke blir til å misforstå, sa Haugen.

- Opp til rådmannen å tolke konsekvensen

Etter møtet spurte vi Haugen hvilke konsekvenser han mener det vil få for rådmannen.

- Hva mener du med det, hvis du skal snakke mer rett frem?

- Jeg snakker ikke mer rett frem enn det. Det får være opp til rådmannen å tolke.

- Betyr det at noen vil få sparken dersom renoveringen ikke blir ferdig i tide.

- Jeg vil ikke utdype det mer. Jeg tror rådmannen har forstått hva som ligger i det, og jeg føler meg trygg på at rådmannen har forstått arbeids-ordren.

-Men nå du sier at det vil få konsekvenser, så må du kunne si hvilke konsekvenser det kan få?

- Det får vi komme tilbake til hvis det blir aktuelt. Du får selv tolke hva som ligger i det, sier Haugen.

- Tar det på min kappe

Vi spurte rådmann Laila Eide Hjertø hvordan hun tolker trusselen.

- Hvordan tolker du det?

- Det er klart at det er kjempeuheldig at det har gått så lang tid. Jeg vil være den første til å beklage det. Jeg burde kanskje vært mer på og fulgt opp saken personlig. Det har vært mange uheldige omstendigheter, men vi kunne ha gjort en bedre jobb. Det tar jeg på min kappe, sier Eide Hjertø.

- Men hvilke konsekvenser tror du det vil få om barnehagen ikke blir ferdig i tide?

- Den blir ferdig i tide. Ungene og alle de som bruker barnehagen lider under av at vi ikke er ferdig med barnehagen, og at de må bruke midlertidige løsninger. Nå vil vi ha ting på stell, sier rådmannen.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no