- Det er komplett umulig å la den siste tids hendelser passere tungpustet forbi