Foreldrene ventet i seks timer på å få bekreftet dødsfallene