Av:
  • Bjørn L. Rønningen

Seks personer innblandet i trafikkulykke på Lakseveien