- Viktig å vise at vi bryr oss om andre barn og unge