Kommunestyresalen i rådhuset på Hitra ble i desember midlertidig stengte, etter at lekkasje fra taket fikk parketten til å sprekke opp. Rundt en fjerdedel av gulvet ble skadet, men hele parketten må skiftes.

I tirsdagens formannskapsmøte orienterte rådmann Laila Eide Hjertø om arbeidet.

- Det er ikke en forsikringsmessig skade, fordi det har med utførelsen av taket å gjøre. Det begynner å bli så gammelt at det blir vanskelig å ta det på garantien, forteller Hjertø til lokalavisa.

- Når det er mye vind og regn samtidig, så trekker takpappen til seg mye vann, selv om det er gjennom et lite hull. Vi har tettet det, men vil følge nøye med neste gang det kommer store vindrosser med regn, sier Hjertø.

I forbindelse med legging av nytt gulv, vil det også bli gjort andre nødvendige oppgraderinger av kommunestyresalen.

- Vi har begynt å rive gulvet. Spørsmålet er om vi skal legge belegg eller parkett. Og når vi først holder på så legger vi stikkontakter i luker i gulvet, samt at vi oppgraderer ventilasjonsanlegget slik at det blir styrt av co2. I dag står det og går på full guffe hele tiden, og er lite økonomisk, sier Hjertø, som fikk i oppgave å levere en sak til neste formannskapsmøte.