En frøyværing som nylig stod tiltalt i Fosen tingrett, forklarte at han i sommer var på en sammenkomst med kolleger et annet sted i Trøndelag hvor han drakk noen drinker.

Neste dag i 12-tiden kjørte han heimover. Mannen følte seg pigg og tenkte ikke over at han fortsatt kunne være påvirket av alkohol. Han ble derfor overrasket over at alkotesten ga utslag da han ble stoppet av politiet.

Utåndingsprøven viste en alkoholkonsentrasjon på 0,29 milligram pr liter luft.

Fosen tingrett la til grunn at straffen uten siktedes tilståelse ville ligget på en betinget fengselsstraff på 21 dager. Etter en samlet vurdering satte retten straffen til fengsel i 18 dager som gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Mannen ble også ilagt en bot på 75.000 kroner. Størrelsen på boten er fastatt ut fra tiltaltes inntekt.

Til slutt ble mannen fradømt retten til å føre motorvogn for en periode på to år. Gjenerverv av førerett forutsetter full ny førerprøve.