95 prosent av alle hendelser på Hitra og Frøya skjer når det er lokalt politi på vakt. Politipatruljer kjører tre til fire ganger ganger så mange kilometer langs de lokale veiene enn for ti år siden.

- Det er gjerne sånn at når man har planlagt eller avtalt noe, så skjer det noe man må ut på, sier politibetjent Tore Sagmo.

Lokalavisa hadde avtalt å møte opp den lokale politipatrulje sist torsdag, for å kunne fortelle litt om hvordan politiet jobber i det daglige i regionen vår. Men på vei til lensmannskontoret er veien sperret i Fillan sentrum. En syklist er påkjørt av en bil i forgjengerovergangen, og de to i patruljen er opptatt på stedet. Tore Sagmo avhører bilisten inne i politibilen, mens Lisa Berntsen følger med trafikken.

Når situasjonen er avklart, og syklisten tatt med til behandling i ambulansen, avtaler vi nytt tidspunkt med politipatruljen litt senere på dagen. Men rett før ringer Sagmo opp og sier at vi må finne en annen dag. De har melding om en situasjon på Sør-Frøya, og regner med det kommer til å ta resten av vakta.

Dermed blir det nytt møte mandag formiddag. Nå er Sagmo og makkeren Bertsen begge i arbeid på lensmannskontoret.

- Det er ikke alltid at det skjer ting som gjør at vi er opptatt med oppdrag gjennom hele vakta, slik det ble sist torsdag. På dagtid kan det bli en del etterforskning og papirarbeid, sier Sagmo.

Færre kontor - mer politi ute

Vi er midt oppe i en politireform, og særlig diskuteres det hvordan det blir med politiet i distriktene. De sterkeste kritikerne av det som offisielt kalles nærpoliti-reformen har døpt den om til fjernpoliti-reformen. Da er det særlig nedleggelsen av en rekke lensmannskontorer, med sentralisering av politi-funksjoner, som har fått oppmerksomhet. Fra regjeringen og politimyndighetenes ståsted skal reformen sørge for at ressursene man sparer på sentralisering av enkelte politioppgaver brukes på å gjøre politiet mer tilgjengelig og til stede i lokalsamfunnene. Enkelt sagt: færre kontor, men mer politi ute blant folk.

Størst endring for ti år siden

På Frøya og Hitra har man av ulike årsaker allerede kommet langt i gjennomføringen. Det som før var to lensmannskontor er i praksis blitt bare ett, noe som gjør at en lensmannstilling og en førstebetjent nå er omgjort til aktivt politi. Av totalt ti politifolk går nå åtte i operativ tjeneste. Man er i stand til å ha en turnus som gjør at Hitra og Frøya har patruljerende politi alle hverdager fra klokka 7 til 23, og hver helg fra 20:00 til 04:00 natt til fredag og lørdag. Dette betyr at hullene i den lokale turnusen er på natt midt i uka, og på dagtid i helgene.

Det er de gangene det skjer noe på disse tidspunktene, og man må vente på patrulje som befinner seg i Meldal eller Orkanger, at det blir media-oppslag som gir grunnlag for å snakke om fjernpoliti. Samtidig er det åpenbart at øyregionen har et mer synlig politi nå, enn for ti år siden. Det var da ordningen med resservevakt/hjemmevakt ble avviklet, og man fikk etterhvert en turnus for patruljerende politi.

- Det var like mange ansatte totalt på Hitra og Frøya som nå. Men skulle vi hatt ordningen med hjemmevakt fortsatt, så ville det ikke vært en politimann ute på gata etter klokka tre på ettermiddagen, sier lensmann Arild Sollie.

Han forklarer at turnusen man har, er lagt opp slik at de lokale hullene er på de tidene da det statistisk sett skjer minst.

- 95 prosent av alle hendelser skjer når vi har folk på lokalt, sier Sollie.

Patruljerer 3-4 ganger så mange kilometer som før

Han stiller seg derfor uforstående til oppfatningen av at politiet er mindre til stede enn før.

- For eksempel så kjører lokalpolitiet 3-4 ganger så mange kilometer langs veiene enn vi gjorde for ti år siden. Det operative politiarbeidet er klart styrket. Jeg ser at diskusjonene går på lensmannskontorene. Men hvilken trygghet ligger i at kontoret er åpent til klokka tre hver dag? Nå har vi patrulje som er ute på begge øyene der folk er. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det bidrar mer til folks trygghet, enn om kontoret er åpent eller ikke, sier lensmannen.

Lensmann Arild Sollie

Sollie tror ikke det vil skje så store endringer for politiet på øyene når reformen blir endelig gjennomført.

- Det virker klart at vi vil få et politikontor her, enten på Hitra eller Frøya. Og så vil sannsynligvis noen administrative oppgaver flyttes innover til Orkdal. Det vil gjøre at vi får frigjort enda litt mer ressurser til operativt politiarbeid, sier han.

Faste makkere

Politibetjentene Lisa Berntsen og Tore Sagmo trives med å være patruljerende politi på Frøya og Hitra. Sagmo har vært her i snart fire år, Berntsen snart i to.

- Vi får en bredere erfaring ved å jobbe her, sammenlignet med å være patruljerende politi i byen. Her får vi drive mer etterforskning, og dermed følge en sak mye lenger, forteller Lisa.

- Vi jobber med alle typer saker, legger Tore til.

De er faste makkere, og synes det er en bra ting.

- Det er bra at man blir godt kjent når man patruljerer i lag. Det er også en fordel at vi er forskjellige kjønn. Det kan være situasjoner der det er en bedre at det er en kvinne som tar samtalene, og andre situasjoner der det er fordel at det er en mann, mener Tore Sagmo.

Når de har dagvakt i lag, starter de oftest opp med å gjøre unna ting på lensmannskontoret, går gjennom loggen og gjør annet papirarbeid. Så kan det bli en runde med patruljering. På kveld kan det bli ren patruljering.

- Det er ikke sånn at vi kjører rundt på måfå. Vi legger opp patruljen etter hvor det er folk, hvor det skjer ting, og etter trafikken. Vi har måltall på f.eks hvor mange kontollerte biler og annet vi bør ha gjennomført. Og vi forsøker å være like mye på Frøya som på Hitra, forteller Tore Sagmo.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no