Formannskapet i Frøya kommune tildelte sist uke i alt 610.000 kroner fra Salmarfondet 2008. Pengene fordeles på denne måten:

Frøya Kulturhus Mobil scene 85 000,00

Frøya IL Turn Deltakelse i Eurogymn 40 000,00

Klubben Grendalag Oppgradering balløkke 12 500,00

Jorddunst Tilskudd til festival og rockeklubb 75 000,00

Sørburøy Velforening Tilskudd til skotthyllbane 5 000,00

Sørburøy Skole

Foreldrelaget Lys i ballbinge 5 000,00

Frøya MC Bidrag til innkjøp av stortelt 50 000,00

Nærmiljøkontoret IKT-kurs lag og org. 45 000,00

Dyrøy Revylag Innkjøp lyd/lys 10 000,00

Frøyadagan Barnas dag 10 000,00

Sørburøy Skolekorps Tilskudd til instrumenter 10 000,00

Frøya Skolekorps Tilskudd instrumenter/uniformer 30 000,00

Prosjekt Barn og Unge Sommer Hitra-Frøya 15 000,00

Nesset Grendalag Tilskudd til bygging av ballbinge 25 000,00

Frøya Janitsjar Tilskudd til uniformer og instrumenter 30 000,00

Sula Grendalag Hoppeslott og crossykkel ifob. med Suladagan 20 000,00

Frøya Sportsdykkerklubb Kursing 5 000,00

Mausund IL Tilskudd til etablering av sandvolleyballbane 10 000,00

Mausund IL - UTIHAVET Tilskudd til festival 50 000,00

Valen Grendalag Tilskudd til ungdomsarbeid og oppgradering av anlegg 12 500,00

Uttian Grendalag Tilskudd til ungdomsarbeid og oppgradering av anlegg 12 500,00

Skjønhals Kretslag Tillskudd til ungdomsarbeid og oppgradering av anlegg 12 500,00

Mausund Velforening Utstyr til Vingleia Fyr 5 000,00

Titran Grendalag Tilskudd til ungdomsarbeid og oppgradering av anlegg 12 500,00

Gjæsingen Velforening Oppgradering av kjøkken, innlegging av vann 10 000,00

Grendalaget Lyngblomst Tilskudd til ungdomsarbeid og oppgradering av anlegg 12 500,00