Staten forsøker å legge til rette for at produsentene skal etablere nye produkter, gjennom Innovasjon Norges maritime verdiskapingsprogram.

Firmaet Su San Norway AS er en del av Frøya næringspark, og satser på å finne fram til uutnyttede marine arter og å finne markeder for disse. De produserer per i dag kongesnegler og sjøpølse, og er med i forsøksprosjektet for maneten Periphylla periphylla, eller kronemanet, som den kalles på norsk.

Les hele saken i Universitetsavisa