Det har vært en rimelig godt skreifiske i Vesterålen de siste ukene og blant dem som har fått merket at det er mye skrei er skipper Kjell Nilsen fra Frøya og hans kollega Geir Hermanstad .

Denne dagen er de nettopp kommet inn til Myre havn i Vesterålen med en fangst på 5000 kilo. Det er en rimelig stor fangst på en båt som bare er 33 fot lang.

- Jo, dette er mye fisk og det går unna når vi få slike fangster som dette. Vi er ikke helt uvant med slike fangster, men det er jo artig å være fisker når vi kan komme i land med gode fangster, sier Nilsen og Hermanstad.

- Det er artig å være fisker når vi kan komme i land med gode fangster, sier Kjell Nilsen .

Har hatt fangster på 10 tonn

De har vært i skreihovedstaden Myre i Vesterålen for å delta i skreifiske de siste sesongene.  Nå er de tilbake og kan registrere at det er mye skrei å få på fiskefeltene utenfor Vesterålen.

Denne dagen hadde de 5 tonn stor fin skrei i lasten, men de har opplevd å komme i land med en fangst som har vært dobbelt så stor.

– Jo, det er ganske heftig når vi får slike fangster som dette.  Da er det godt å bare kunne levere fisken på kaia og at det står folk klare inne på mottaket for å sløye all fisken vi kommer i land med. Uten en slik ordning hadde det blitt meget krevende for oss å drive et effektivt skreifiske.

M/K ”Frida” av Frøya.

Fiske for 850.000 kroner

De har til nå fisket 50 tonn av ei torskekvote på 100 tonn som de har å fiske på. De har så langt landet fisk til en verdi på 850.000 kroner. Det forteller hvilke verdier mannskapet på to er i stand til å bringe i land selv med en 33 fot stor sjark i løpet av noen få uker.

De har vært heldig som har fått oppleve et godt vær over tid, noe som har gjort at de har fått muligheten til å drifte stort sett hver dag.

Mange fartøy som drifter fra Myre har vært nødt til å redusere antall garn de har i havet på grunn av at det har vært så mye fisk. De har 60 garn som de drifter med.

– Vi er ikke uvant med å få store fangster under skreifiske.  Nå håper vi at været fortsetter å være bra slik at vi klarer å fiske opp hele torskekvoten før påske. Klarer vi det er vi fornøyd med årets skreisesong, sier mannskapet på M/K ”Frida” av Frøya.