I vedtaket krever Hitra kommune at Hitrahallen setter ned en prosjektgruppe med bred deltakelse fra kommunens frivillige lag og organisasjoner, idrettsråd, sang og musikkråd, Kystmuseet, samt representanter fra kommunens oppvekst og kulturavdeling. Det bør også samarbeides aktivt med videregående skole og pleie, omsorgs og helseetaten.

LES OGSÅ: Vil støtte prosjektering av flerbrukshall