I følge Tidens Krav står resultatet av undersøkelsen i en rapport som vil bli presentert på Tjeldbergodden utvikling sitt vårmøte 7. mai.

Professor Odd I. Larsen ved avdeling for økonomi-, informatikk- og samfunnsfag ved Høgskolen i Molde forteller til Tidens Krav at mange trafikkanter vil ha mye å tjene på et ferjesamband mellom Aure og Hitra.

Han viser til at det er lange distanser som blir kortet inn, og selv om det ikke er så mye trafikk, betyr et nytt samband mye for de i dag har en omvei.