Asbjørn Ræstad, regionleder i hytteformidlingsselskapet Dancenter, formidler også hytteutleie på Hitra og Frøya.

- Vi har hatt hytter i regionen siden 1991, og det er bra belegg på disse, sier Ræstad. Nå vil selskapet hans utvide sortimentet og satse enda mer mot sportsfisker-markedet. Spesielt ser han at aktivitetsbasert turisme er det store vekstområdet.

- Her satser vi nå på flere områder. Først og fremst satser vi på sportsfiskemarkedet, som skiller seg fra de «vanlige fiskeferieturistene» vi i dag har mange av. Sportsfiskerne er opptatt av den store fiskeopplevelsen og ikke matauke. De er entusiastiske og kunnskapsrike, samtidig som de stiller krav om større båter og motorer, og de vil ha kartplotter/gps/ekkolodd for å finne fisken. De krever større komfort og er mer betalingsvillige, sier Ræstad.

Regionlederen anslår at 80-90 prosent av turistene Dancenter formidler, er tyskere, men tror at økt satsing i Norge, resten av Europa og USA vil endre dette på sikt.

- For å få ytterligere vekst fokuserer vi bl.a. på kundenes kvalitets- og utstyrsbehov. Vi er blitt et mediesamfunn og i løpet av få år har etterspørselen etter internett i boligen nærmest eksplodert. Derfor leier boligene med internett veldig mye bedre ut enn de uten. Etterspørselen etter større og sikrere båter og motorer er også økende, på samme måte som vi nordmenn også ønsker større båter og motorer. Når de tyske turistene i tillegg står oppreist i båtene når de fisker, er det viktig at båtene er store og stødige nok, sier Asbjørn Ræstad.