En hitterværing i 30-årene er i Fosen tingrett dømt til ettårs fengsel for å ha gjort innbrudd i en hytte, og for å ha brukt narkotika.Dommen ble avsagt torsdag denne uken.

Mannen er to ganger tidligere dømt til samfunnstraff forinnbrudd, tyveri og narkotikabruk, men har kort tid etter begått nye innbrudd,før samfunnsstraffen ble satt i gang.

Retten skriver i dommen at samfunnstraff ofte vil være egnettil å få gjengangere til å avstå fra nye straffbare forhold. Men dersom dennereaksjonen skal ha ønsket effekt, må siktede i det minste vise noen form formotivasjon gjennom sine handlinger. Siktede har tross to domfellelser på korttid, fortsatt å bryte seg inn i fritidseiendommer på Hitra og Frøya.Allmennpreventive hensyn taler da etter rettens oppfatning med styrke attidligere dommer til samfunnstraff omgjøres til fengselsstraff.

Mannen får fradrag på 17dager for varetekt i denne og de to foregående dommene.