- Vi har konkludert i dag med at det ikke er mulig å gjøre noe før påske, sier Steinar Anda i samferdselsavdelingen i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Han innser at dette betyr trøbbel med parkering når påskebesøket til både nord- og sørværene skal parkere på Dyrøya.

Fylkeskommunen og Statens vegvesen har de siste ukene sett på muligheten til å fylle ut og få utvidet parkeringsområdet ved ferjeleiet på Dyrøya. Dette som en midlertidig løsning før påsketrafikken til øyrekka starter.

- Vi har sett på alle mulige løsninger for å få til noe midlertidig, i og med at utbyggingen av infrastrukturen ved trafikk-knutepunktet ikke gikk etter planen, sier Anda.

Etter planen skulle det brukes masse fra utbyggingen av Sætervågen havn til å fylle ut til parkeringsplass. Men på grunn av tvisten mellom kommunen og havneentreprenøren, har man ikke kunnet starte å bruke av massen. Nå viser det seg også at den massen kommunen kan tilby ikke er tilstrekkelig for full utbygging av parkeringsplass. Dermed må det sannsynligvis ekstrabevilgning til i fylket for å kunne etablere en fullgod parkeringsplass.

- Jeg kan ikke forskuttere en politisk behandling. Men når Dyrøya skal være knutepunkt for både ferje og båt til øyrekka, så bør man også få til en tilferdstillende infrastruktur på land, sier Steinar Anda i Sør-Trøndelag fylkeskommune.