Frøya formannskap har vedtatt å bruk 300.000 kroner på en prøveordning med sommerjobber for ungdom. Det skal brukes til å gi et tilbud til aldersgruppen 15-17 år.