- Vi har mange muligheter innen turisme på Sørburøya. Men vi mangler overnattingsplasser, sier Lilly Gården, som er i arbeidsgruppa for Froheim

I dag fikk Frøya formannskap er orientering om forprosjektet Froheim. Et arbeid som har fått forutsetningene endret ganske kraftig siden det startet opp.

I Salmars første søknad om visningskonsesjon, var det anlegg i Froan som skulle vises fram, og samarbeidet med Frøya kommune var bygget blant annet på en landetablering på Sørburøya – som en satellitt til visningssenter i Frøya kultur- og kompetansesenter. Etter avslaget har Salmar levert en ny søknad som verken knyttes opp mot Froan eller mot Frøya kultur- og kompetansesenter.

Dermed har den inntekstmuligheten for Froheim falt bort.

- Det skulle være bærebjelken, vedgår leder for forprosjektet, Ivar Blikø.

Men arbeidsgruppa har likevel jobbet videre med å undersøke hvordan man kan få til en infrastruktur på Sørburøya, slik at man kan tilby overnatting og servering, og ha et utgangspunkt for næringsliv og turisme. Til formannskapet kunne Blikø presentere en skisse til et bygg lokalisert i Kaibakken like ovenfor butikk, fiskmottak og ekspedisjonskai.

Bygget er stipulert til å koste i underkant av syv millioner kroner. Ved siden av tolv overnattingsplasser er det et bygg som også kan betjene andre funksjoner. Arbeidsgruppa har undersøkt overfor Salmar (som har oppdrettslokaliteter i froan) og andre potensielle brukere, og man ser inntekstmuligheter ved et slikt bygg.

- Det vi gjør er en undersøkelse av mulighetene. Når vi har konkludert, blir det opp til kommune, turistbedrifter og annet næringsliv å vurdere om dette er noe man skal gå videre på, sier Ivar Blikø.

Orienteringen ble godt mottatt blant politikerne, og flere mente man måtte få til en slik satsing hvis man skal sikre bosetningen på Sørburøya.

- Vi har et tverrpolitisk mål om at vi ønsker bosetting i Froan. Da kan dette bli viktig, sa ordfører Berit Flåmo (Ap)

- Om vi skal få den siste bosetningen i Froan til å overleve, så må vi gjøre noe sånn, sa Olaf Reppe (Frp).