Eldres Råd ønsker at det blir utlagt og opparbeidet fiskeplass som er universelt utformet i Kvenværsområdet. I og med at tilskuddet som ble bevilget til opparbeidelse ved Eidsvatnet ikke vil bli brukt, foreslår Eldres Råd at disse midlene brukes til dette.

Frivillige lag og organisasjoner i Kvenværsområdet oppfordres til å søke på disse midlene for å opparbeide universelt utformet fiskeplass.