Nye prøver av skjell tatt i Fillan (Valen) og på Dyrøya viser farlig høye nivåer av skadelige stoffer i skjell. Mattilsynet gjentar derfor advarselen om at folk ikke må spise blåskjell tatt i våre områder. Varselet gjelder i denne omgang fram til fredag 13. juni.

Det er høye konsentrasjoner av giftige alger, i enkelte tilfeller langt over faregrensen, som gjør at Mattilsynet går ut med advarselen.

Blåskjellene er testet etter uttak i Fillan (Valen), her er det høy konsentrasjon av Dinophysis acuminata. Og ekstra prøver av kamskjell tatt ved Dyrøya, viser farlig høye konsentrasjoner av såkalt PSP.

- PSP langt over faregrensen, skriver matportalen.no. Det betyr at kamskjelldykkerne i området har fått beskjed om å vente.

- Ja, varselet gjelder også kamskjell i området utenfor Dyrøya. De kommersielle aktørene plukker nå ikke skjell i dette området, før det er «friskmeldt», sier Steinar Johnsen ved Mattilsynet Distriktskontoret Hitra og Frøya til lokalavisa.

Også områder nord (Fosen) og sør (Nordmøre) for oss har fått advarsel mot å spise blåskjell.