Innstillingen fra formannskapet er å godkjenne den reviderte avtalen med Hitrahallen, som blant annet går på å øke det årlige tilskuddet fra 920.000 til 2,1 millioner kroner. Av dette er 1.45 millioner kroner tilskudd til kapitalkostnader slik at Hitrahallen kan ta opp lån til ombygging/renovering av Hitrahallen til større kulturarrangementer.

I tillegg til avtalen mener formannskapet at rådmannen forhandler med Hitrahallen om å endre åpningstidene for svømmehallen.

Blir forslaget vedtatt kan det bli åpningstid på hverdager fra kl 07.00 og åpningstider på lørdager mellom 11.00 og 16.00. Det ønskes minimum tre timers åpningstid på søndager.