6. januar startet Norgeshistoriens største doping-rettsak i Trondheim tingrett. Blant de syv hovedtiltalte var en mann i 30-årene fra øyregionen.

Øyværingen, som har fått tilnavnet ”Kureren”, ble arrestert i 2012 etter opprullingen av et organisert kriminelt nettverk som har drevet med produksjon og salg av dopingmidler. Opprullingen har gått under navnet Operasjon Gilde.

- Stoffer med store skadevirkninger

Etter ni uker i rettsalen har påtalemyndigheten ved aktor Unni Sandøy lagt ned påstand mot de syv tiltalte.

I følge adressa.no, som har fulgt rettsaken, mener statsadvokat Sandøy at de tiltalte har utvist kynisme ved å selge hjemmelagd doping til ukjente kjøpere.

- Virksomheten er drevet ut fra profitthensyn. De har ingen kjennskap til kjøpernes alder eller kjønn, de vet ingenting om deres fysiske eller psykiske helse. Stoffene som er distribuert er stoffer med store skadevirkninger, sa hun til retten da straffepåstanden ble lagt frem.

Påstand om organisert kriminalitet

Fire av de mest sentrale mennene kan bli dømt etter straffelovens paragraf 60a, den såkalte ”mafiaparagrafen”, og risikerer fengselsstraffer opp til sju år og åtte måneder for organisert kriminell virksomhet.

Aktor mener øyværingen også skal dømmes etter ”mafiaparagrafen”, men la ned påstand om en mildere fengselsstraff for hans deltagelse i det kriminelle nettverket – på ett år og fire måneder.

Dom i saken er ventet i mai.