Forprosjektet for å oppgradere hurtigbåtkaiene på Sauaøya, Gjæsingen, Mausund, Bogøyvær og Sula viser at det vil koste 22 millioner kroner å ruste opp kaiene til Atb sin krav til hurtigbåtanløp.

Rådmannens forslag til kommunestyret i neste uke er at de vedtar at det er en klar forutsetning at Sør-trøndelag fylkeskommune dekker minimum halvparten av investeringskostnadene. I tillegg må det inngås en avtale om anløpsavgift som skal dekke en betydelig andel av kommunens del av investeringskostnaden.

Uaktuelt å oppgradere Sauøya

Når det gjelder kaia på Sauaøya mener rådmannen det er uaktuelt å oppgradere kaia til en kostnad på 12,5 millioner kroner. Rådmannen foreslår heller at kommunestyret vedtar en alternativ løsning, med en flytende betongkai til fem millioner kroner, også under forutsetning av at fylkeskommuen dekker minimum av kostnadene. Hvis ikke mener rådmannen at kommunen ikke har råd til å opprettholde Sauøya som anløpssted for hurtigbåten.

Må vurdere permanent stenging

Rådmannen mener også at kommunen uansett ikke kan få hurtigbåtkaia klar før den nye hurtigbåten blir satt i rute, og tidligst om ett år, og at kommunen snarest må vurdere en permanent stenging av dagens kai av sikkerhetshensyn.