Frøya kommune har fått invitasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om å bli med på et pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningstjenesten. For Trøndelags del er det Trøndelag brann- og redningstjeneste som skal kjøre prosjektet, og som skal prøve ut ny organisering.

Brannsjef Andreas Kvingedal har besvart henvendelsen med henvisning til formannskapvedtak gjort i februar. Her sies det klart at Frøya kommune ikke ønsker den sentraliseringen av tjenesten som det legges opp til i "Brannstudien", og Kvingedal konkluderer med at kommunen da heller ikke ønsker deltakelse i pilotprosjektet som er initiert.