Per tar oss med ut til Litjholmen ved Helgebostad

foto