- Vi har tatt vår del av vindkraft-byrden og vel så det