Fem mann har stått på for å fjerne uønsket sitkagranskog på Inntian. Etter to dagers arbeid har firmaet Hogst nå fått unna rundt to tredeler av det seks mål store området som skal felles og kvistes.

Allerede nå kan man fastslå at solstrålene faller på Inntian lik de ikke har gjort på mange år.

- Vi reiste utover fem mann og var der i to dager. Litt av utfordringen på denne tiden av året er at det er få timer i døgnet det er dagslys nok til å jobbe. Vi fikk likevel ryddet ca 2/3 ferdig, så blir resten gjort på nyåret, forteller Børge Hergren fra Hogst AS til lokalavisa. Firmaet utfører skogtjenester for blant andre energiselskaper, kommuner og veivesenet og har altså i det siste jobbet på Inntian, hvor sitkagrana har fått stor utbredelse.

- Vi hadde stødig transport til og fra Inntian av Ole M. Bakken, som var både guide og kjentmann, forteller Hergren.

Tidligere i høst ble sitkagranas utbredelse i øyregionen debattert i et åpent møte hos Folkeakademiet Frøya.

- Sitkagrana er svært vind- og salttolerant, noe som skaper et stort konkurransefortrinn langs norskekysten, fortalte biolog og seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Svein Båtvik.

Sitkagrana vokser raskere enn våre stedegne treslag og sprer seg raskt, gjerne i landskap som er treløse som i kystlyngheia og på øyer og holmer.

Foto: Vegard Nytrø, Hogst
Foto: Vegard Nytrø, Hogst