Fiskeridirektoratet har de siste ukene fått melding om fangst og observasjoner av rømt oppdrettslaks to steder i Sør-Trøndelag. Det dreier seg om henholdsvis Frøya og Fillfjorden på Hitra.

- Fisken er i størrelsen 2 - 3,5 kg, opplyser direktoratet som har tett oppfølging mot aktørene i begge områder for å finne kilde og mulig årsak.

Ønsker flere tips

For å få bedre oversikt over omfanget og hvordan fisken sprer seg, ønsker Fiskeridirektoratet å få inn flere tips om fangst fra fritidsfiskere og andre.

Tipsere oppfordrer om å ringe Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral, telefon 03415.