- Salmar har vært tørre i tjue år på lærlinger som oss. Det er på tide med en endring