Tidligere denne måneden ble det holdt kick off for å sertifisere Hitra sykehjem til livegledesykehjem. Denne uka var det Frøya sykehjem sin tur. Begge sykehjemmene i øyregionen har nemlig bestemt seg for å starte løpet som gjør at de i løpet av en toårsperiode blir sertifisert som livsgledesykehjem.

I kinosalen på Frøya var en stor gruppe av de ansatte ved sykehjemmet møtt opp til en heldag med med folk fra Stiftelsen Livsglede for eldre.

Ansatte ved sykehjemmet på plass i kinosalen til kick off for sertifiseringsarbeidet.

Å bli et livsglede-sykehjem er ikke et prosjekt, men et arbeid for å få til varig endring. Arbeidet på institusjonene skal få en retning der man skaper liv og glede i hverdagen. Stiftelsen har tømret ut ni kriterier som må være på plass for å bli godkjent. Disse er:

1)Alle ansatte på sykehjemmet skal vite hva sertifiseringsordningen er, og hva det innebærer.

2) Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre organisasjoner.

3) Virksomheten skal tilrettelegge for at beboeren får komme ut i frisk luft minst en gang i uka.

4) Virksomheten skal tilrettelegge for at beboerne får muligheter til å opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.

5) Virksomheten skal tilrettelegge for kontakt med dyr.

6) Virksomheten skal tilrettelegge for sang, musikk og kultur i hverdagen.

7) Virksomheten skal tilrettelegge for å skape en hyggelig ramme rundt måltider.

8) Virksomheten skal tilrettelegge for god kommunikasjon med pårørende.

9) Virksomheten skal tilrettelegge for å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag.

Peggy Alice Johansen er oppnevnt som koordinatorer for arbeidet som skal gjøres ved Frøya sykehjem. Hun sier at sykehjemmet allerede har mange av kriteriene på plass, men at det nå handler å få det systematisert.

En del av arbeidet går også på å kartlegge de enkelte beboerne: hvilke interesser og behov man har, og hvilke tiltak som gir livsglede, er i høyeste grad individuelt. Videre skal det jobbes for å engasjere frivillige og skoler/ barnehager inn i livsgledearbeidet. Og så blir det å gå løs på de enkelte kriteriene som er satt.

- Vi kommer nok til å ta for oss ett og ett kriterie. Og det er godt mulig vi aller først tar tak i det med at beboerne skal komme seg ut i friskluft en gang i uka, som det første. Det er jo rette tida å starte med det nå, sier Peggy Alice Johansen.