Frøya kommune har sendt ut fyldig brosjyre til alle husstander med informasjon om kommunens arbeid med kommunereformen. Her informeres det blant annet om hva reformen er, hvilke alternativer som utredes og prosessen fram mot en eventuell sammenslåing. Her framgår det også at et utvalg av innbyggerne i vår vil bli oppringt og spurt om sine meninger til kommunereformen.

I tillegg ligger det ifølge ordføreren an til en folkeavstemming rundt de alternativene som kommer fram i utredningsfasen.

- Må først vite hva vi har av alternativ

- Vi skal ha en innbyggerundersøkelse i begynnelsen av juni. Etterhvert skal vi også se på å organisere en folkeavstemming. Men hvis folket skal fortelle oss hva de mener, må vi vite hva vi har av alternativ. Det har vi ikke ennå, sier ordfører Flåmo.

Hun understreker at det er kommunestyret som skal gjøre vedtak om folkeavstemming.

- Men det jeg hører fra de andre partiene, er at en folkeavstemming er ønskelig. Men hvis folket skal fortelle oss hva de mener, må vi vite hva vi har av alternativ. Det har vi ikke ennå. Vi kommer til å ha et oppsummerende folkemøte i juni, der vi kjører litt summe-gruppearbeid og går gjennomm innspillene fra innbyggerundersøkelsen. Så vil vi løfte dette inn i kommunestyret, sier Flåmo.

Opptatt av medvirkning

Det er Marit Wisløff Norborg, virksomhetsleder for strategi og utvikling, som har stått ansvarlig for utvikling av brosjyren til husstandene.

- Vi er veldig opptatt av medvirkning. Vi starta med å invitere til infomøte med innbyggerne, men der kom det veldig lite folk. Så vi fant at vi måtte gjøre ting annerledes, og da kom brosjyreideen opp. Brosjyren har vi fått bra tilbakemeldinger på, sier Wisløff Norborg.

I møtet med ungdommer på skolen sist uke, fikk kommunen tilbakemeldinger på at flere hadde sett brosjyren hjemme og at den var utgangspunkt for diskusjoner i familien.

- Vi vil ha medvirkning, spesielt fra ungdommene, det er jo de som skal ta over dette, sier Wisløff Norborg.

- Hvordan lykkes dere med å skape engasjement rundt dette spørsmålet, som kan være tungt fordøyelig?

- Det er ikke så tungt nå som tidligere, da vi var "her og der". Nå er det mer staka ut en vei og vi har lagt en plan om hva vi ønsker framover. Jeg vet ikke hvor stort engasjementet er, men tror og håper at snakkes om det. Og nettopp sånne ting som å ha møter med ungdommene, gjør at jeg tror temaet blir bedre diskutert overalt, sier Flåmo.

Utdrag fra informasjonsbrosjyren om kommunereformen, utsendt av Frøya kommune.