Nok et år er forbi og når året 2015 så skal oppsummeres, kan Frøya bibliotek se tilbake på et innholdsrikt bibliotek-år. Det forteller biblioteksjef Monika Kopaczek-Styczen.

21 000 utlånte bøker

- Jeg synes at 2015 har vært et veldig godt år for biblioteket på Frøya, sier Kopaczek-Styczen.

Hun tok fatt på jobben som ny biblioteksjef på Frøya sommeren 2015 og forteller at det i løpet av året, har blitt lånt ut omtrent 21 000 bøker og annet materiell i fra biblioteket.

- Bbiblioteket er en kunnskapsbase og en viktig møteplass. Derfor har vi gjennomført ulike arrangementer her i 2015, som inkluderer alle brukergrupper her ved biblioteket.

Biblioteket har vært en viktig ressurs for integreringen av nye frøyværinger som kommer i fra utlandet, legger biblioteksjefen til.

Biblioteksjef Monika Kopaczek-Styczen. tok fatt på jobben som ny biblioteksjef på Frøya sommeren 2015.

Lærer norsk

Ved biblioteket har det i 2015 blitt arrangert språkkafe i samarbeid med Frivilligsentralen på Frøya.

De møtes hver lørdag ved biblioteket. Etter påske flyttes språkkafeen til frivilligsentralens lokaler.

Blant de faste frivillige som kommer på språkkafeen for å hjelpe dem som er fra utlandet, er frøyværingene Gerd Johansen og Erna Lassen.

Erna Lassen, tidligere biblioteksjef ved Frøya bibliotek, forteller at hun er på språkkafeen for å hjelpe de fremmedspråklige med å bli bedre i norsk.

- Det er viktig at de som kommer i fra en annen kultur, får høre om norsk kultur og lære om landet vårt. Det er også fint å få bli kjent med folk fra andre land som bor her på Frøya. Det er jo en måte å bli kjent på, noe vi kan takke språkkafeen for, sier Gerd.

De fleste gangene er det mellom 10-12 personer i fra ulike nasjonaliteter innom kafeen. Blant annet folk fra Litauen, Polen, Estland, Somalia og Eritrea.

- De er veldig interesserte i hva vi forteller, stiller spørsmål og vil ha norske ord nærmere forklart. De er glade for å få møte fastboende her, men savner nok å treffe norske ungdommer og få prate med dem, da vi her ved språkkafeen er godt voksne, tilføyer Gerd.

De fleste gangene er det mellom 10-12 personer i fra ulike nasjonaliteter innom språkkafeen ved biblioteket. Blant annet folk fra Litauen, Polen, Estland, Somalia og Eritrea.

Kjenner på tilhørighet

Karina Wisniewska fra Polen og Gabriëla Lukassen i fra Nederland er to fremmedspråklige som har bodd en del år på Frøya, og som besøker språkkafeen.

- Den beste måten å lære på, er å være ute blant folk og å prate mest mulig norsk. Jeg flyttet til Norge for fire år siden og måtte da lære meg norsk. Nå kan jeg hjelpe andre med å lære norsk gjennom å prate med dem på språkkafeen. Samtidig forbedrer jeg språket mitt selv også, sier Karina Wisniewska.

- Jeg kommer til til språkkafeen for å bli bedre til å snakke norsk. Også etter 10 år i Norge, er det mye å lære. Når man dessuten i overkant er interessert i språk, da er språkkafeen et paradis, sier Gabriëla Lukassen.

- Det beste jeg vet er når vi sitter der i lag, mennesker i fra Frøya, i fra nord- og sør Europa, fra nord, sør, vest og øst på kloden; og kan le virkelig høyt i lag. Det er så deilig å kjenne på denne typen tilhørighet, selv om man ikke klarer å si det grammatisk helt perfekt, sier Lukassen.

Bilde i fra "Jul med engler"- arrangementet på biblioteket før jul.

Sjakkskole

I høst ble det også startet opp sjakkskole ved biblioteket.

- Vi har lært masse nytt og hatt det artig samtidig, forteller Malgorzata Kopaczek-Styczen. Hun er elev ved Sistranda Ungdomsskole, og har sammen med de andre ungdommene Emina, Jessica og Gils, vært sjakklærere for andre barn og unge ved biblioteket.

I høst ble det startet opp sjakkskole for barn og unge ved biblioteket. Her er det ungdomsskoleelev Malgorzata Kopaczek-Styczen som lærer bort sjakk.

- Helt i starten lærte vi oss nye ting om sjakkbrettet, sjakkbrikkene og verdiene deres. Så har vi gått over til å sette sjakkmatt med ett eller to tårn, vi har også lært En passant og Spansk åpning. Senere lærte vi oss også å notere sjakktrekk, for det er veldig viktig å kunne når man skal delta i turneringer. Vi har hatt det moro med basket-sjakk og "hånd og hjerne"-sjakk inn i mellom opplæringen.

Malgorzata forteller at sjakkskolen har startet opp igjen etter jul og at både gamle og nye sjakkelever er velkomne til å bli med videre.

- Det kommende året skal vi lære mer om forskjellige åpninger, også skal vi lære oss å se lengre fram i partiet sånn at vi kan planlegge partiet vårt bedre. Senere i år planlegger vi å sette opp en sjakkturnering.

Senere i år, planlegges det en sjakkturnering ved biblioteket.

Bibliotek-året 2016

Planene for Bibliotek-året 2016 er allerede klare.

- Arrangement som ble gjennomført i 2015 som Bokprat, lesestund for barnehagene, forskningsdag i biblioteket, besøk fra Salmar, utstillinger av skoleelever, Sommerles og sommerlesavslutning, skal vi også arrangere i år.

Det ble delt ut 53 diplomer til barn og unge som hadde lest minst fem bøker eller flere i løpet av lesekampanjen "Sommerles-kampanje" på Frøya tidligere i år.

Monika forteller at Frøya bibliotek tenker å tilby de som har spesielle vansker, hjelp til å ta i bruk biblioteket.

- Vi skal begynne med leseombud. Vi skal også gå til innkjøp av lesebrett, så personer med dårlig syn eller eldre personer som trenger store bokstaver når de leser, kan bruke lesebrett. Det er også verdt å nevne at vi har et stort utvalg ebøker, over 1500 titler. Ved biblioteket gir vi informasjon og hjelp til å låne disse ebøkene.

I februar skal de arrangere språkkafe sammen med Hitra bibliotek. Det skal også i vinter arrangeres morsmålsdag, et felles arrangement for bibliotekene i øyregionen og Snillfjord.

- På språkkafeen tenker vi også å ha tema polsk litteratur i vinter.

Biblioteksjefen forteller at Frøya bibliotek har fått midler i fra Fylkesbibliotek til innkjøp av bøker på litauisk og polsk språk. Det skal også kjøpe inn mer bøker og aviser for barn og ungdom ved biblioteket kommende år.