Her gjør man storskala-tester der kombinasjonen av undervannsfôring og undervannslys skal lokke laksen til å stå det meste av tida på dypere vann.

- Luselarver og skadelige alger er først og fremst forekommende i de øverste 5 - 10 meterne av vannsøylen. Ved å holde laksen unna disse vannlagene vil risiko for lusepåslag og negativ påvirkning fra alger reduseres. Samtidig kan man, spesielt om vinteren, oppnå bedre tilvekst fordi temperaturen i dypet kan være høyere enn i overflaten, skriver FHF .

Enkeltvis er metoden testet og dokumentert til å gi en viss effekt, ifølge FHF, men forsøk med kombinasjonen i stor skala er ikke gjennomført i norsk havbruk tidligere.

- Dette er en ny teknologi for undervannsfôring som nå testes. Det kombineres med bruk av lys med bølgelengder som ikke antas å gi økt kjønnsmodning, og som tidligere er vist å styre laksens svømmedyp. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan oppdrettere, utstyrsnæring og forskere drar lasset sammen for å løse utfordringene», sier fagsjef Kjell Maroni i FHF til eget nettsted.

All testing skal følges opp av Havforskningsinstituttet på tre anlegg rundt kysten.

- Det er også viktig å nevne at velferdsvurderingen og bestemmelse av kjønnsmodningsstatus på slutten av perioden blir gjort for å kontrollere at dype lys ikke har hatt negative konsekvenser for fiskevelferd, skriver forskerne