Har du funnet en slik båt? Det lurer Nils-Roar Hareide fra Runde Miljøsenter på.

- I 2014 slapp vi ut 240 båter totalt fra Runde for å se hvor strømmene i havet fører de. I disse dager er det strandryddeaksjon og vi håper at noen finner båtene. Vi vil gjerne ha beskjed hvis noen finner de, forteller han.

Båtene ble spikret sammen av barn på Runde i påska 2014, og de er merket med navn og  telefonnummer.

Del av et forskningsprosjekt

De mange trebåtene er et forskning-  og formidlingsprosjekt sammen med Runde Miljøsenter og skipsverftet Vard.

Golfstrømmen og Kyststrømmen er til sammen en voldsom elv som går nordover langs kysten av Norge. For å vise fram disse havstrømmene, satte Runde Miljøsenter ut 240 båter fra Runde.

Utsettingssted og funnsted vil gi svært god informasjon om hvordan havstrømmene beveger seg nordover langs kysten.

- Mange båter er funnet i nærheten av Runde, men vi har fått tilbake meldinger om båter funnet helt opp til Frøya og vi tror at båtene vil bli funnet helt opp til Finnmark, forteller Hareide.

Visualiserer strømmen

Alle funn vil bli registrert på websiden til Runde Miljøsenter som vil visualisere hvordan båtene har drevet med strømmen.

http://vard.rundecentre.no/