- Jeg mener dispensasjonen som ble gitt om å bygge utenfor plangrensa var feil. Og da vil jeg ikke være med på å gi enda en dispensasjon om dette, sa Kjartan Ervik (H) da forvaltningsutvalget i Frøya behandlet en av to dispensasjonssøknader for Beinskardet i siste møte.

Denne saken handlet om at en privatperson har søkt om å fradele tomt og bygge enebolig utenfor planområdet til Beinskardet på Sistranda. Den omsøkte tomta grenser både til boligfeltet og til ei tomt det ble gitt dispensasjon til i 2014.

Den andre saken gikk på om Frøy Eiendom skulle få tillatelse til å bygge to femmannsboliger innenfor planområdet. Dette krevde dispensjon for antatt enheter og utnyttelsesgrad av tomtene.

Kjartan Ervik var ikke alene om å påpeke at kommunene hadde lagt seg på en uheldig praksis med dispensasjoner i Beinskardet. Et enstemmig utvalg vedtok å si nei til søknaden om å fradele tomt utenfor plangrensa.

Da det kom til søknaden fra Frøy Eiendom, ønsket et midretall bestående av utvalgleder Heidi Hallaren og Ann Kristin Kristoffersen å gi dispensasjon, men de ble nedstemt av de øvrige i utvalget.

Det er tidligere gitt dispensasjoner til tilsvarende byggeprosjekter innenfor planområdet til Beinskardet boligfelt.