NTB meldte tidligere i sommer at skatteinntektene faller for 15 prosent av landets kommuner. Blant kommunene med et stort fall i sine skatteinntekter finner vi Frøya.

Det tar kommunens økonomisjef Thomas Sandvik med stoisk ro.

- Det er ingen overraskelse for oss. Nedgangen i skatteinntektene i år skyldes at vi hadde en ekstraordinær stor skatteinnbetaling i juni 2016, som igjen skyldes endringer i skattereglene sentralt.

Til disposisjon

I fjor hadde Frøya kommune størst skatteøkning i landet.

Skatteinntektene gikk fra 126,2 millioner kroner i 2015 til hele 215,1 millioner kroner i 2016, en økning på 70,4 prosent.

- Noe av den enorme forskjellen skyldtes at 2015 var et dårlig skatteår for Frøya kommune, mens 2016 var et veldig godt år igjen, sier Sandvik og forteller at den ekstra skatteinnbetalingen var på omtrent 36 millioner kroner.

- Det er en temmelig stor sum for Frøya kommune. Disse pengene skal ikke brukes direkte i driften og de ble derfor satt rett i kommunens disposisjonsfond.

Forskjellen fra i fjor er dermed at den ekstraordinære innbetalingen uteblir i år. Utover det er det ingen store endringer, legger Sandvik til.

- Så dere har ikke budsjettert for en høyere skatteinntekt enn dere ser ut til å få så langt i år?

Det gjorde vi verken i fjor eller i år, så lavere skatteinntekter vil med andre ord ikke ha noe å si for Frøya kommune og innbyggerne.

Så da vil du si dere er tilbake til normalen igjen i år?

- Det er vi, avslutter Thomas Sandvik.