Fisken skal testes for den smittsomme laksesykdommen BDK, viser et vedtak fra Mattilsynet som Dagbladet har fått tilgang til.

Laksesykdommen var påvist ved anlegget. Det fryktes at laksen vil trekke mot lakseelver og spre sykdommen.

– BKD er en kronisk sykdom, og fisken kan være livsvarig bærer av bakterien, står det i Mattilsynets vedtak av 15. mai.

Opprinnelig ble det anslått at 14.000 laks hadde rømt fra anlegget, men Lerøy har nå nedjustert dette tallet til 8400 laks. Det er blitt fisket opp over 800 laks til nå, opplyser selskapet.