Misforståelse kan føre til at flyktninger blir sendt ut av kommunen