58 millioner oppdrettslaks døde i sjøen i fjor

foto