– Hadde ikke barnet kastet seg i grøfta kunne det gått veldig galt

foto